Caption 1
Caption 2
Caption 3
1,3 milliárd
forint támogatást
nyertünk
ügyfeleinknek

bővebben...

nyerési esély,
ha bennünket
választ pályázata
elkészítéséhez

bővebben...

alapdíj
vállalkozási típusú
pályázatoknál,
csak sikerdíj

bővebben...

Projektmenedzsment

A projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület, melynek célja, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a projekt céljai.

A pályázat határidőre történő benyújtását követően a pályázat készítője kapcsolatot tart a megrendelővel, és a pályázat sikere esetén kerül sor a projekt lebonyolítására, azaz a projektmenedzselési tevékenység elvégzésére.

Ennek keretében a megbízott - együttműködve a megbízóval - a támogatási szerződésben megfogalmazott keretek között eleget tesz monitoring, előrehaladási jelentés-készítési, pénzügyi elszámolási és egyéb kötelezettségeinek, valamint a projekt megvalósítását követően közreműködik a végső elszámolás elkészítésében.

A Projektmenedzsment előnyei:

  • egyszer felmerülő problémák egyszerűbb és hatékonyabb megoldása
  • a munka sikeresebb és hatékonyabb megtervezése
  • reálisabb prognózisok és értékelések
  • jobb tájékozottság
  • a projekt kivitelezéséhez szükséges eszközök jobb kézbentartása

Célunk az, hogy pályázatmenedzsment szolgáltatásunk keretében az igényeihez leginkább illeszkedő megoldás-csomagot tudjunk nyújtani Önnek, így a projekttel kapcsolatos alaptevékenységek elvégzésén túl igény szerint választható, kiegészítő feladatok ellátásra is vállalkozunk.